Pametne zgrade

Pametne zgrade predstavljaju posebne tipove objekata u kojima su primijenjeni savremeni automatizovani i integrisani sistemi koji prikupljaju i upravljaju odgovarajućim podacima u skladu sa funkcijom objekta i zahtjevima korisnika. Posebna pažnja je posvećena pravovremenom i sistematičnom pristupu koji se odnosi na prepoznavanje potreba klijenta, ugradnji energetski efikasnih sistema, komfornim i jednostavnim rješenjima čime doprinosimo poboljšanju pouzdanosti i performansi objekta.

CENTAR ZA NADZOR I UPRAVLJANJE

Centar za nadzor i upravljanje (CSNU) obezbjeđuje autonomni automatski rad i centralizovani daljinski nadzor i upravljanje sistemima poput klimatizacije, ventilacije, osvjetljenja, protivpožarnih i sigurnosnih sistema. Omogućava nadzor i upravljanje nad sistemima mašinskih instalacija (toplotna pumpa, klima komora, priprema tople vode…), ventilacijom, prati statuse dizel električnog agregata (alarm, nizak nivo goriva...), sprinkler sistema, rada liftova i nekih drugih sistema koji su implementirani na objektu. Pruža mogućnost vremenskog programiranja rada sistema, arhiviranje podataka (alarmnih stanja, odgovarajućih vrijednosti temperatura, pritisaka, potrošnje energenata...), obavještavanje i izrada izvještaja…pruža mogućnost daljinskog očitavanja elektro brojila, kalorimetara, vodomjera i drugih mjerača energije. Bez obzira da li je vaša zgrada u fazi projektovanja ili je već u upotrebi, nudimo konsultacije, dizajn, izradu i održavanje sistema pametnih zgrada.

ELEKTROMOTORNI POGON

Elektromotorni pogon (EMP) obezbjeđuje energetsko napajanje i kontrolu svih električnih potrošača u okviru mašinskih instalacija. EMP napaja ventilatore (ventilacija, odimljavanje, nadpritisak...), protivpožarne i protivdimne klapne, klima komoru, cirkulacione i druge pumpe, elektro kotlove... Dobija informacije od PP centrale, centrale za detekciju gasa, sprinkler sistema i sl. na osnovu kojih uključuje/isključuje navedene potrošače prema projektovanom algoritmu za razne vrste scenarija. Takođe, pruža mogućnost ručnog uključenja/isključenja sistema (lokalno prekidačima na vratima ormara), praćenje stanja preko signalnih sijalica i resetovanje prilikom nekog alarmnog stanja ili obaveznog periodičnog testiranja funkcionalnosti sistema.